Het rechtzetten van een grafmonument

Brengt u regelmatig een bezoek aan de begraafplaats in uw dorp of wijk? Dan doet u dat meestal met een reden. Sommige mensen genieten er van de stilte en rust, terwijl anderen even bij het graf van een dierbare komen kijken. Om de fijne herinneringen aan diegene in leven te houden, misschien, of om het leven van deze naaste te gedenken. Vaak gaat dit samen met het schoonmaken en fatsoeneren van het monument. Zo gaat u verwering tegen, maar voorkomt u helaas niet dat de fundering van een grafsteen plots gaat scheefzakken.

Het aantreffen van een ingezakt graf kan best even schrikken zijn. Vooral als het gaat om het monument van een dierbare, welke u doorgaans goed verzorgt of laat onderhouden door een gespecialiseerd grafonderhoudsbedrijf. Maar tegen het inzakken van het graf valt eenvoudigweg weinig tot niets tegen te beginnen. Het is iets wat van het ene moment op het andere zomaar kan gebeuren. Gelukkig behoort het rechtzetten van een grafmonument altijd tot de mogelijkheden.

Oorzaken van een ingezakt graf

Het scheefzakken van de fundering van een grafsteen kan meerdere oorzaken hebben. Hieronder worden de meest voorkomende redenen genoemd en per stuk even kort toegelicht.

1. De veranderende toestand en kwaliteit van de bodem

In de bodem onder het grafmonument bevindt zich altijd een bepaalde hoeveelheid grondwater. In periodes van extreme hitte en droogte – de vorige zomers in Nederland bijvoorbeeld – is er logischerwijs minder vocht in de grond aanwezig. Het risico van een laag grondwaterpeil is verzakking van de bodem. Ook het type ondergrond heeft invloed op bodemdaling. Zo verschilt de snelheid en hevigheid waarmee grond verzakt per bodemsoort. Met andere woorden: hoe zwakker de ondergrond, des te gevoeliger.

2. Het toedoen van dieren

Wilde konijnen, mollen en andere dieren die graag gangenstelsels graven kunnen eveneens boosdoeners zijn. Als zij één of meerdere tunnels onder de grond van een grafmonument wroeten, dan verdwijnt hiermee een bodemlaag. Zodoende kan de fundering van een grafsteen gaan scheefzakken of volledig wegzakken in de aarde.

3. Overige onvoorziene omstandigheden

Bij het dichtscheppen van een graf met modder of zand is het belangrijk om de grond zo nu en dan stevig aan te stampen. Gebeurt dit niet, dan klinkt de bodem minder snel in en blijft er lucht (en ruimte) tussen de korrels bestaan. Dit kan ook verzakkingen tot gevolg hebben. Hetzelfde geldt ook voor als u de grafsteen niet door een erkend bedrijf heeft laten plaatsen of wanneer men niet zorgvuldig een naastgelegen graf uitgraaft en dicht.

Een grafzerk laten herstellen

Voor het rechtzetten van een grafmonument is voorzichtigheid geboden. U wilt natuurlijk niet dat de steen krassen, breuken, scheuren of andere beschadigingen oploopt tijdens het verschuiven. Is het graf van uw dierbare ingezakt? Vertrouw dan op de kennis en kunde van een gespecialiseerd bedrijf. Grafonderhoud J. de Haan heeft de juiste gereedschappen en ervaring om het ophogen van ieder graf veilig en zorgvuldig te laten gebeuren.

Hoe gaat het rechtzetten van een grafmonument in zijn werk?

Een ingezakt graf weer rechtovereind zetten kan op verschillende manieren. Daarvoor moet van tevoren eerst bekend zijn om welk type graf het gaat. Het grote verschil in onderling gewicht vraagt dan ook om twee verschillende werkwijzen:

  • Bij het rechtzetten van een klein en relatief licht grafmonument wordt de steen eenvoudig een stukje omhooggetild dankzij de hefboomtechniek. Vervolgens kunnen er rollen onder geplaatst worden om het monument veilig van zijn plaats te krijgen. De grond egaliseren is de volgende stap, waarna de steen op dezelfde manier ook weer kan worden teruggezet.

  • Voor het herstellen van zwaardere grafzerken wordt gebruikgemaakt van een portaalkraan. Deze hangt dan letterlijk over het monument heen en tilt de steen voorzichtig van de grond. Bij grotere graftypes kan vervolgens besloten worden om nieuwe funderingspalen te plaatsen. Niet elke begraafplaats staat dit toe, daarom moet er eerst geïnformeerd worden naar het geldende reglement. Hierna kan de grond weer aangevuld en de steen weer teruggeplaatst worden.

  • Zeer smalle scheefgezakte grafstenen worden eerst uitgegraven en vervolgens rechtgezet. Is de grond rondom het graf te instabiel of is het voetstuk vrij kort? Dan kan het handig zijn om ter versteviging cement te gebruiken, zodat het grafmonument bij flinke stormen zeker weten rechtop blijft staan.

Grafonderhoud J. de Haan achterhaalt voor u wat er wel en niet is toegestaan aan werkzaamheden op de begraafplaats. Het ingezakte graf van uw dierbare zal in veel gevallen niet volledig waterpas worden teruggezet; dit in verband met het aflopen van regenwater en het tegengaan van lelijke waterkringvormen op de steen.

Kosten voor het rechtzetten van een grafmonument

Het laten herstellen van een verzakt graf brengt uiteraard kosten met zich mee. En soms kan het zelfs nodig zijn om deze handeling te combineren met andere herstelwerkzaamheden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het aanvullen van grond, het opnieuw inschilderen van de letters of schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden (wegens ernstige vervuiling). De hoogte van het totaalbedrag is dus afhankelijk van deze en andere omstandigheden.

Grafonderhoud J. de Haan is het betrouwbare en vakkundige bedrijf voor alle herstelwerkzaamheden aan en rondom grafstenen. Kan ik u helpen bij het rechtzetten van een grafmonument? Of heeft u een andere eervolle taak voor mij? Neem dan gerust contact met mij op, ook voor als u benieuwd bent naar de kosten. 

Scroll naar boven
Scroll naar top
Ga naar de inhoud
3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw